Jan Mikołajek

aplikant adwokacki
tel. 531 989 600
j.mikolajek@mucharogala.pl
Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie z ogólną oceną dobrą. Obronił pracę magisterską z zakresu prawa karnego, przygotowaną pod kierownictwem naukowym prof. Marka Lubelskiego pt. „Problem tzw. odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych”. Ponadto w 2015r ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną końcową bardzo dobry. Posługuje się językiem angielskim.

W Kancelarii zajmuje się sprawami cywilnymi w tym rodzinnymi. Dziedziną jego prywatnych zainteresowań pozostają zagadnienia związane z postępowaniami z ubezpieczeń w szczególności z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.