Postępowanie restrukturyzacyjne

Kancelaria Mucha/Rogała świadczy usługi pomocy prawnej przy zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami. Świadczona pomoc prawna ma na celu przede wszystkim pomoc dłużkowi, stojącemu przed widmem niewypłacalności lub już niewypłacanego, celem przede wszystkim uniknięcia ogłoszenia jego upadłości.

Kancelaria Mucha/Rogała świadczy usługi pomocy prawnej w każdym z trybów restrukturyzacji przewidzianym przez ustawę, a zatem:

  • Postępowaniu o zatwierdzenie układu
  • Przyśpieszonym postępowaniu układowym
  • Postępowaniu układowym
  • Postępowaniu sanacyjnym,

oferując pomoc w wyborze samego trybu prowadzenia postępowania, jak i sporządzeniu stosownych dokumentów.