Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne

Kancelaria Mucha/Rogała świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Nasza kancelaria świadczy pomoc w zakresie prawa administracyjnego przed organami publicznymi, organami samorządu terytorialnego oraz sądami administracyjnymi. Naszym klientom szczególności proponujemy pomoc w sprawach dotyczących:

 

  • sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń od postanowień administracyjnych, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentacji klientów przed organami administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz sądami administracyjnymi;
  • prawa budowlanego, między innymi: uzyskania warunków zabudowy, samowola budowlana, uzyskanie pozwolenia na budowę, legalizacja samowoli budowlanej;
  • uzyskania odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, jak również z tytułu wywłaszczenia części nieruchomości pod określony cel, w tym przykładowo pod budowę dróg i autostrad jak również pod budowę urządzeń przesyłowych;
  • uzyskiwania koncesji, zezwoleń i licencji;
  • uzyskiwania obywatelstwa polskiego
  • spraw cudzoziemców,
  • postępowania przed Urzędem Kontroli Skarbowej, Urzędem Skarbowym, Izbami Skarbowymi i Celnymi,
  • prawa podatkowego,
  • uzyskiwania informacji publicznej od właściwych organów.