Prawo karne gospodarcze

Kancelaria Mucha/Rogała, w ramach działalności związanej z prowadzeniem procesów z zakresu prawa karnego, specjalizuje się w postępowaniach dotyczących prawa karnego gospodarczego.

„Prawo karne powinno stanowić „barierę”, którą napotykają podmioty biorące udział w procesach gospodarczych po przełamaniu i niedopełnieniu przez nie nakazów i zakazów wynikających z regulacji prawa cywilnego, handlowego czy administracyjnego, które jako podstawowe dla badanej materii, regulują proces gospodarowania. Z koli w aspekcie funkcji regulacyjnej, prawo karne (…) powinno być stosowane w umiarem rozwagą i wyczuciem” *

Prawnicy kancelarii Mucha/Rogała, bazując na wiedzy i doświadczeniu, oferują pomoc przedsiębiorcom nie tylko we wskazaniu barier wyznaczanych przez inne dziedziny prawa, których przekroczenie wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności karnej, ale również świadczą kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom, którzy stanęli pod zarzutem przekroczenia tychże granic, bądź na szkodę których granice te przekroczono.

 

W związku z powyższym, świadczona pomoc prawna w sprawach karnych gospodarczych jest realizowana przede wszystkim poprzez:

  • występowanie w roli obrońców podejrzanego i oskarżonego,
  • występowanie w roli pełnomocników pokrzywdzonego,
  • występowanie w roli pełnomocników oskarżyciela posiłkowego,
  • występowanie w roli pełnomocników oskarżyciela prywatnego,
  • występowanie w roli pełnomocników powoda cywilnego w procesie karnym,
  • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w prowadzonych postępowaniach,
  • uczestnictwo we wszystkich czynnościach, przed wszystkimi sądami (w tym przed Sądem Najwyższym) i wszystkimi organami (m.in. prokuraturą, policją, CBA).

 

* A. Mucha, Struktura przestępstwa gospodarczego oraz okoliczności wyłączające bezprawność w prawie karnym gospodarczym. Analiza teoretyczna i dogmatyczna., wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 56