Prawo medyczne

Kancelaria Mucha/Rogała świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego.

Doświadczeni prawnicy oferują usługi w zakresie postępowań przed Narodowym Funduszem Zdrowia, świadcząc pomoc prawną lekarzom lub podmiotom leczniczym współpracującym z NFZ.

Prawnicy Kancelarii Mucha/Rogała reprezentują również lekarzy w procesach, w których został im postawiony zarzut oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kancelaria Mucha/Rogała zajmuje się również sprawami tzw. błędu medycznego, reprezentując w procesach cywilnych w zakresie dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynienia. Prawnicy Kancelarii Mucha/Rogała reprezentują również pokrzywdzonych pacjentów oraz lekarzy, podejrzanych o popełnienie tzw. błędu w sztuce w postępowaniach karnych.

W związku z takim zakresem świadczonej pomocy prawnej, prawnicy Kancelarii Mucha/Rogała występują w roli:

  • obrońców podejrzanego i oskarżonego,
  • pełnomocników pokrzywdzonego,
  • pełnomocników oskarżyciela posiłkowego,
  • pełnomocników oskarżyciela prywatnego,
  • pełnomocników powoda cywilnego w procesie karnym,
  • pełnomocników powoda/pozwanego w procesach cywilnych o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Ponadto w zakresie świadczonych usług znajduje się również:

  • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w prowadzonych postępowaniach,
  • uczestnictwo we wszystkich czynnościach, przed wszystkimi sądami (w tym przed Sądem Najwyższym) i wszystkimi organami (m.in. prokuraturą, policją).