Prawo rzeczowe

Kancelaria Mucha/Rogała oferuje pomoc prawną w zakresie prawa rzeczowego związanego z ruchomościami i nieruchomościami na etapie polubownym jak również sądowym. Świadczone przez nas usługi obejmują w szczególności:

 

 • analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • postępowanie o stwierdzenie niezgodności stanu prawnego księgi wieczystej ze stanem faktycznym,
 • sprawy o zasiedzenie własności nieruchomości i ruchomości,
 • sprawy o zasiedzenie służebności gruntowych, w tym służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu,
 • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej,
 • sprawy o uzyskanie odszkodowań z tytułu ustanowienia służebności przesyłu od przedsiębiorców przesyłowych,
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z ruchomości i nieruchomości,
 • sprawy o zniesienie współwłasności ruchomości i nieruchomości,
 • sprawy związane z hipoteką i zastawami,
 • sprawy związane z powództwami o naruszenie własności oraz posiadania,
 • postępowanie wieczystoksięgowe.