Prawo spółek i korporacyjne

Prawnicy Kancelarii Mucha/Rogała oferują kompleksową ofertę w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek i prawa korporacyjnego.

Świadczona pomoc prawna dotyczy funkcjonowania wszystkich spółek prawa handlowego, a zatem zarówno spółek kapitałowych, jak i spółek osobowych, jak również innych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria Mucha/Rogała doradza we wszystkich aspektach dotyczących między innymi zakładania spółek (również sporządzania umów spółek oraz statutów), regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów, a także w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami w związku z funkcjonowaniem spółek.

Doświadczenie i wiedza prawników Kancelarii Mucha/Rogała, pozwala również na świadczenie kompleksowej obsługi korporacyjnej, a zatem przygotowywania projektów uchwał organów spółek, organizacji i przeprowadzania walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników, jak również posiedzeń rad nadzorczych i zarządów.

W ramach świadczonych usług prawnych Kancelaria Mucha/Rogała zajmuje się przekształceniami spółek, świadcząc pomoc prawną w procesach przekształcenia, łączenia i podziału spółek prawa handlowego.