Prawo upadłościowe

Kancelaria Mucha/Rogała świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa upadłościowego, zarówno przedsiębiorców, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, wspólników spółki partnerskiej, jak i konsumentów.

Świadczona pomoc prawna, obejmuje zarówno sporządzenie opinii prawnych, jak i wniosków o ogłoszenie upadłości i reprezentacji w postępowaniu upadłościowym.

Kancelaria Mucha/Rogała doradza również w zakresie postępowań układowych; negocjacji układowych oraz głosowania nad układem.