Prawo własności przemysłowej

Kancelaria Mucha/Rogała oferuje doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianej własności przemysłowej. W zakresie naszej działalności proponujemy:

 

  • negocjowanie i zawieranie umów
  • ochrona przed działaniami zmierzającymi do pozbawienia uprawnionego praw wyłączonych (ochrona przed unieważnieniem lub wygaszeniem)
  • egzekwowanie praw wobec naruszycieli 
  • eliminowanie z obrotu praw wyłącznych uzyskanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami
  • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych i spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami powszechnymi