Spory sądowe

Doradztwo i reprezentowanie Klientów przed sądem jest głównym przedmiotem działalności Kancelarii Mucha/Rogała. Prawnicy wchodzący w skład jej zespołu posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach cywilnych, zarówno przed sądami powszechnymi jak i również przed Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi.

Doświadczenie Kancelarii Mucha/Rogała obejmuje w szczególności spory sądowe z zakresu:

  • prawa cywilnego, 
  • prawa spółek, 
  • nieuczciwej konkurencji, 
  • ochrony konkurencji i konsumentów,
  • ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, 
  • prawa pracy 

Kancelaria Mucha/Rogała oferuje swoim Klientom pomoc w przedmiocie rozwiązywania sporów sądowych zarówno na etapie postępowań sądowych, jak na etapie przedsądowym, w toku negocjacji, rozmów, czy mediacji a także przy zawieraniu ugody.