Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Kancelaria Mucha/Rogała oferuje pomoc prawną w zakresie ochrony przed działaniami naruszającymi zasady uczciwej konkurencji. Świadczone przez nas usługi obejmują w szczególności:

 

  • uczestniczenie w negocjacjach zmierzających do zawarcia porozumienia między stronami
  • opiniowanie działań pod kątem ich zgodności z Ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • udzielanie porad w zakresie roszczeń przysługujących im w związku z popełnieniem na ich szkodę czynów nieuczciwej konkurencji
  • sporządzanie i opiniowanie umów/klauzul o zakazie konkurencji 
  • przeprowadzanie analiz działalności prowadzonych przez konkurentów pod kątem możliwości naruszania przez nich reguł uczciwej konkurencji i praw osób trzecich
  • współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz prowadzenie przed nim  postępowań
  • reprezentacja w sporach (na etapie sądowym i przedsądowym) wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, a także sporów związanych z naruszeniem umownego zakazu konkurencji