Adwokat dr Andrzej Mucha został członkiem Rady Naukowej Centrum Profilaktyki Biznesu z/s w Warszawie na kadencję 2017-2019. 

Centrum Profilaktyki Biznesu to nowoczesna platforma badawczo-edukacyjna ukierunkowana na rozwój i upowszechnianie rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki biznesu. Ideą Centrum jest wymiana doświadczeń oraz wspieranie współpracy przedsiębiorców, środowiska akademickiego oraz instytucji państwowych w zakresie bezpieczeństwa biznesu.