Naukowe opracowania autorstwa adw. dr Andrzeja Muchy dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze ukazały się w książce: „Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców” wyd. CH Beck 2018r.

Adw. dr Andrzej Mucha jest autorem rozdziału III „Pojęcie i struktura przestępstwa gospodarczego – ujęcie prawnokarne” oraz rozdziału V „Uchylenie odpowiedzialności karnej w związku z popełnieniem przestępstwa gospodarczego. Problematyka kontratypizacji.”