Iwona Świerzawska-Wójcik

adwokat

Absolwentka dwóch kierunków Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie. W 2012 r. ukończyła dziennie studia II stopnia na kierunku administracja bezpieczeństwa wewnętrznego. Obroniła pracę magisterską przygotowaną pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Stanisława Pieprznego pt. „Status prawny policjanta”.

W 2013 r. ukończyła stacjonarnie prawo z ogólną oceną dobrą, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego przygotowaną pod patronatem prof. dr hab. Marka Mozgawy pt. „Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym”. W 2013 r. uzyskała certyfikat City&Guilds z języka angielskiego na poziomie B2. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.

W Kancelarii zajmuje się w szczególności kompleksową obsługą w zakresie spraw odszkodowawczych.