Joanna Kogut

adwokat
tel. 514 690 662
j.kogut@mucharogala.pl

Adwokat na liście Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. W 2018r. ukończyła Aplikację Adwokacką i zdała z wyróżnieniem egzamin Adwokacki przed Komisją Egzaminacyjną do Przeprowadzenia Egzaminu Adwokackiego przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Rzeszowie.

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2013 r., z ogólną oceną dobrą. Obroniła pracę magisterską z zakresu stomatologii sądowej, przygotowaną przy współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie, pod kierownictwem naukowym prof. Józefa Wójcikiewicza pt. „Ocena rasy, wieku, płci człowieka na podstawie zębów jednokorzeniowych. Praktyka a rzeczywistość.” W okresie studiów współpracowała z Kancelariami Radcowskimi specjalizującymi się w dziedzinie prawa medycznego. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa karnego – przestępstwa oszustwa w polskim prawie karnym, której promotorem jest prof. Zbigniew Ćwiąkalski.

Autorka publikacji z zakresu prawa medycznego oraz prawa karnego. Organizator i uczestnik wielu konferencji, przede wszystkim z zakresu prawa karnego i medycznego. W Kancelarii zajmuje się sprawami karnymi.

nico
Publikacje
 1. J. Magiera (Kogut), D. Burek, Nowe Prawo Medyczne. Jak dostosować działalność szpitali do nowej regulacji prawnej, Edukacja Prawnicza, nr 1 (130) styczeń 2012, str. V-VII
 2. J. Magiera (Kogut), A. Mucha, Udostępnienie akt postępowania przygotowawczego na podstawie art. 156 § 5a kpk, a obowiązek wyrażenia zgody na sporządzenie odpisów, kopii lub fotokopii akt. (złożone do druku w Palestrze)
Udział w konferencjach naukowych w roli prelegenta
 1. Referat wygłoszony na temat: Jak dostosować działalność Szpitali do nowej regulacji prawnej? w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Nowe Prawo Medyczne 2011, 18 listopada 2011 r. w Krakowie
 2. Referat wygłoszony na temat: Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwo inne niż tzw. błąd medyczny w ramach V Kongresu Prawa Medycznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego, 2.12.2016 r. w Krakowie, referat przygotowany pod patronatem prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego
Uczestnik konferencji naukowej w roli uczestnika
 1. „Szanse w farmakoterapii wyzwaniem dla ustawodawcy? Prawne aspekty rozwoju badań klinicznych”
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biometria w prawie i kryminalistyce”
 3. „Ustawa o działalności leczniczej i ustawa refundacyjna – jak działać w ochronie zdrowia”
 4. III Krakowskie Forum Karnistyczne
 5. IV Krakowskie Forum Karnistyczne
 6. Corocznie bierze udział w Kongresie Prawa Medycznego organizowanym przez PTPM w Krakowie
Organizator konferencji
 1.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wobec przysięgi Hipokratesa”
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe Prawo Medyczne 2011”
 3. „Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań przyszłości” współpraca ze spółką Doradztwo Sukcesyjne
 4. „Legal Trends in Medicine 2013”