Katarzyna Sawicka

aplikant radcowski
tel. 692 860 667
k.sawicka@mucharogala.pl

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z ogólną oceną dobrą plus. Obroniła na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską z zakresu prawa ochrony konsumentów, przygotowaną pod kierownictwem naukowym prof. Jana Olszewskiego pt. „Ochrona konsumenta przy zawieraniu umów za pośrednictwem Internetu w świetle ustawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej- aspekty wybrane.” W okresie studiów współpracowała z rzeszowskim oddziałem Federacji Konsumentów, pełniąc funkcję doradcy prawnego. Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2, jak również posiada certyfikat z języka angielskiego prawniczego TOLES na poziomie HIGHER.

W Kancelarii zajmuje się sprawami cywilnymi oraz gospodarczymi. Dziedziną jej prywatnych zainteresowań pozostaje prawo konsumenckie.