Tomasz Sawicki

aplikant adwokacki
tel. 531 132 829
t.sawicki@mucharogala.pl

W 2019 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, gdzie uzyskał II lokatę na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką. Absolwent wyższych studiów prawniczych na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, które ukończył z wyróżnieniem w 2018 roku. Obronił pracę magisterską z zakresu prawa karnego gospodarczego przygotowaną pod kierownictwem naukowym prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego pt. „Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo nadużycia zaufania – analiza teoretyczna i dogmatyczna” na ocenę bardzo dobrą. Posiada również wyższe wykształcenie uzyskane na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego. W trakcie studiów związany ze Studencką Poradnią Prawną WSPiA, w ramach której świadczył bezpłatną pomoc prawną, za co otrzymał wyróżnienie Rektora. Uczestnik wielu projektów i szkoleń. Z Kancelarią adwokata dr Andrzeja Muchy współpracuje od lipca 2015 roku. W Kancelarii Mucha & Rogała zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz z zakresu prawa cywilnego.